Aktualności

Poparcie kandydatury prof. Mirosława Wołoszyna na dziekana Wydziału w kadencji 2020-2024

W dniu 22 czerwca 2020 roku Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, na wniosek rektora Politechniki Gdańskiej, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr. hab. inż. Mirosława Wołoszyna, prof. uczelni do pełnienia funkcji dziekana Wydziału w kadencji 2020-2024.

Obecny na posiedzeniu Rady Wydziału prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, podziękował za ogromne poparcie udzielone kandydatowi i zapowiedział powierzenie prof. Wołoszynowi funkcji dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z dniem 1 września 2020 roku.