Aktualności

Polsko-francuski doktorat na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki oraz Grenoble Institute of Engineering

Od dnia 1 czerwca 2019 roku mgr inż. Paweł Derkacz, doktorant na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, rozpoczął staż naukowy w instytucie Grenoble Institute of Engineering (Grenoble INP) wchodzącym w skład francuskiej uczelni Université Grenoble Alpes w Grenoble.

Pobyt polskiego doktoranta we Francji związany jest z realizacją wspólnego polsko-francuskiego doktoratu, prowadzonego w ramach umowy dwustronnej pod opieką naukową prof. Piotra Chrzana z Politechniki Gdańskiej oraz prof. Jean-Luc Schannena z Grenoble INP.

Prace badawcze mgr. inż. Pawła Derkacza będą prowadzone w Laboratorium Energii Elektrycznej G2Elab i będą dotyczyły kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nowoczesnych przekształtników energoelektronicznych z tranzystorami wykonanymi z azotku galu (GaN). Głównym celem badań jest opracowanie metod minimalizacji zaburzeń elektromagnetycznych poprzez optymalne ułożenie komponentów półprzewodnikowych, minimalizację wpływu elementów pasożytniczych oraz pasywną i aktywną filtrację zakłóceń.

Badania doktoranta we Francji zostały sfinansowane ze środków francuskiej agencji rządowej French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA)