Aktualności

Obrony doktoratów z zakresu elektroenergetyki w Laboratorium LINTE^2

W dniu 29 maja 2020 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki odbyły się publiczne obrony dwóch prac doktorskich, zrealizowanych w Katedrze Elektroenergetyki. Obrony miały miejsce w Laboratorium LINTE^2, ze zdalnym udziałem części członków komisji przewodów doktorskich oraz publiczności.

Pierwsza obrona dotyczyła rozprawy Sterowanie pracą sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem elektrochemicznych zasobników energii, którą przygotowała mgr inż. Agata Szultka. 

Druga obrona związana była z rozprawą Weryfikacja wymagań odbiorczych stawianych układom regulacji napięcia generatorów synchronicznych, przygotowaną przez mgr. inż. Michała Izdebskiego.

Część badań w ramach pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Izdebskiego z Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk wykonano w Laboratorium LINTE^2. W testach modelu fizycznego układu regulacji napięcia podczas wzbudzania generatora wykorzystano jednostkę funkcjonalną TG1 ze zmodyfikowanym przez autora pracy algorytmem sterowania. Modyfikacja obejmowała opracowanie procedury „miękkiego” startu, linearyzację charakterystyki prostownika tyrystorowego oraz dodanie testowego wejścia analogowego sygnału stabilizatora systemowego PSS (ang. Power System Stabilizer).

Promotorem i promotorem pomocniczym w obu przewodach doktorskich, które zostały otwarte w 2017 roku, byli prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny oraz dr inż. Robert Małkowski.

Autoreferaty oraz recenzje rozpraw doktorskich można pobrać tutaj: https://eia.pg.edu.pl/wykaz

Galeria zdjęć