Aktualności

Obchody Jubileuszu 75-lecia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Szanowni Państwo,

W dniu 8 grudnia 2020 roku, odbyły się obchody 75 lecia Wydziału Eletrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

W imieniu własnym oraz w imieniu byłych Dziekanów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej składam serdeczne podziękowania wszystkim byłym i obecnym pracownikom Wydziału w okresie ostatnich 75 lat za pracę na rzecz Wydziału oraz zaangażowanie i wkład w rozwój nauki i dydaktyki oraz gospodarki naszego kraju. Dziękuję również wszystkim za przesłane życzenia i zapraszam do zapoznania się z relacją z uroczystości.

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, profesor uczelni

 


Relacja z obchodów:

Uroczystość Jubileuszu 75-lecia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej odbyła się w dniu 8 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej laboratorium LINTE^2. W uroczystościach w sali konferencyjnej wzięli udział JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, członek korespondent PAN, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański oraz kilku zaproszonych gości, w tym Dziekan Ludwik Referowski i Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddział Gdańsk dr inż. Stanisław Wojtas. Pozostali Goście i Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki wzięli udział w uroczystościach w trybie zdalnym.

Na początku uroczystości Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn przywitał Rektorów, Dziekanów Wydziału poprzednich kadencji, Dziekanów wszystkich wydziałów elektrycznych w Polsce, wszystkich Absolwentów i Gości. Następnie głos zabrał JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde. Po przemówieniu Rektora Dziekan dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn wygłosił wykład pt. „Wydział Elektrotechniki i Automatyki wczoraj, dziś i jutro”.

Po wykładzie głos zabrali Dziekani poprzednich kadencji: prof. dr hab. inż. Jacek Marecki, prof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba, doc. dr inż. Ludwik Referowski, prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski, prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański i prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów Michał Brancewicz oraz Absolwenci Wydziału: mgr inż. Ryszard Markowski, mgr inż. Piotr Książek, mgr inż. Tomasz Buda, mgr inż. Marcin Rompa, dr inż. Stanisław Wojtas, dr inż. Rafał Gawin oraz mgr inż. Zbigniew Borkowski.

Po interesujących wystąpieniach wręczono Medal Komisji Edukacji Narodowej dr hab. inż. Robertowi Kowalakowi za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Następnie Dziekan Ludwik Referowski wręczył mgr inż. Bartoszowi Zychowiczowi Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego „Wybitny Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”. Następnie Dziekan dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn wręczył w imieniu Pani mgr Magdaleny Kit-Krawczyk Pani Prezes Fundacji Energa stypendia studentce Joannie Goljanek i Magdalenie Grzymkowskiej oraz stypendium doktorskie mgr inż. Szymonowi Potrykusowi. Z kolei dr inż. Stanisław Wojtas wręczył stypendia Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddział Gdańsk studentom: Bartłomiejowi Bladowskiemu, Magdalenie Grzymkowskiej, Maksymilianowi Malinowskiemu, Dorocie Ostrowskiej, Patrykowi Zawadzkiemu, Joannie Żórawskiej, Joannie Goljanek, oraz Magdalenie Grzymkowskiej.

Po wręczeniu nagród i stypendiów wygłoszone zostały okolicznościowe wykłady przez Barbarę Ząbczyk-Chmielewską „Czas pionierów, Politechnika Gdańska 1945”, prof. dr hab. inż. Jacka Mareckiego „Kazimierz Kopecki i początki Katedry Elektroenergetyki” oraz dr hab. inż. Marka Olesza „Profesor Szpor i jego Katedra przy ulicy Własna Strzecha”.

Na koniec dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn dziękując wszystkim uczestnikom obchodów Jubileuszu 75-lecia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zakończył uroczystości.

Zapis transmisji obchodów - LINK
Numer specjany Zeszytów Naukowych wydany z okazji Jubileuszu 75 lecia - LINK
Otrzymane listy z życzeniami - LINK

Galeria zdjęć