Aktualności

Nowoczesny układ nadążny do paneli fotowoltaicznych opracowany na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 zespół studentów w składzie: Arkadiusz Glejt, Bartosz Lipowski oraz Jacek Rokita, pracując pod opieką dr. inż. Wojciecha Śleszyńskiego z Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, opracował układ sterowania ruchem paneli fotowoltaicznych nadążający za pozornym ruchem słońca na niebie.

Projekt polegał na opracowaniu obrotowej konstrukcji nośnej panelu fotowoltaicznego oraz napędu elektrycznego do zmiany jego pozycji. Napęd układu nadążnego został zaprojektowany i wykonany z wykorzystaniem silnika prądu stałego, zasilacza, przekaźników oraz siłownika. Położenie panelu było kontrolowane przy wykorzystaniu czujników obrotu i wychylenia jego konstrukcji nośnej.

Zespół projektowy opracował również program sterujący ruchem panelu fotowoltaicznego. Program umożliwia obliczanie pozycji słońca na podstawie lokalizacji elektrowni słonecznej (współrzędne geograficzne, wysokość n.p.m.) oraz aktualnego czasu, a następnie okresowe korygowanie pozycji panelu w zadanych okresach doby.

W ramach projektu wykonano także analizę porównawczą ilości energii elektrycznej generowanej w panelu zainstalowanym w układzie nieruchomym i w układzie nadążnym. W tym celu przeprowadzono testy układu w przestrzeni przeznaczonej do badań prototypowych na dachu Laboratorium LINTE^2. W badanym okresie (czerwiec) zysk energetyczny z zastosowania układu nadążnego wyniósł ok. 37%, a przy uwzględnieniu energii zużywanej przez jego napęd – ok. 33%.

Opracowany układ nadążny charakteryzuje się prostotą konstrukcji i sterowania, a co za tym idzie niskim kosztem produkcji. W ramach przyszłych prac dyplomowych jego autorzy przewidują rozbudowę i ulepszenie układu, w tym zmierzające do eliminacji wpływu czynników środowiskowych oraz do wdrożenia zdalnego sterowania i nadzoru nad jego pracą.