Aktualności

Medal Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla prof. Jacka Mareckiego

W dniu 19 czerwca 2018 roku, w trakcie posiedzenia Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki odbyła się uroczystość wręczenia Medalu im. prof. Stanisława Andrzejewskiego prof. Jackowi Mareckiemu, członkowi rzeczywistemu PAN, Honorowemu Profesorowi Emeritus Politechniki Gdańskiej.

Pamiątkowy medal, ustanowiony przez Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, na wniosek Zarządu Oddziału SEP wręczyli prof. Janusz Nieznański, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz prof. Dariusz Świsulski, członek Zarządu Głównego SEP.

Prof. Jacek Marecki jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej oraz zasłużonym długoletnim pracownikiem Wydziału, w tym jego byłym dziekanem. Prof. Marecki jest specjalistą z zakresu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach oraz planowania rozwoju systemów energetycznych. W latach 1978-1981 pełnił funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a od 1990 roku jest członkiem honorowym SEP.

W trakcie uroczystości prof. Marecki przedstawił postać prof. Andrzejewskiego i przypomniał swoje osobiste z nim kontakty. Prof. Stanisław Andrzejewski (1908-1979) należy do grona zasłużonych polskich elektryków. Był między innymi nauczycielem akademickim na Politechnice Śląskiej i Politechnice Warszawskiej, Pełnomocnikiem Rządu w obszarze Wykorzystania Energii Jądrowej, a także przewodniczącym Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu.