Aktualności

Laboratorium LINTE^2 gościło uczestników projektu STEER realizowanego w ramach programu Horyzont 2020

W dniu 13 września 2018 r. w Laboratorium LINTE^2 odbyło się międzynarodowe seminarium zorganizowane przez uczestników projektu STEER – Support Tool for Energy Efficiency Programmes in medical centres.

Projekt STEER jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Jego uczestnikami są partnerzy z Grecji, Hiszpanii, Izraela, Niemiec, Włoch i Polski, którą reprezentuje spółka informatyczna CTA Sp. z o.o. z Gdańska.

Celem projektu jest identyfikacja głównych czynników odpowiedzialnych za zużycie energii w ośrodkach i instytucjach medycznych, a następnie opracowanie modelu matematycznego oraz stworzenie narzędzia informatycznego umożliwiającego optymalne zarządzanie energią w tych ośrodkach i instytucjach.

Oprócz gości z zagranicy, w seminarium udział wzięli również dr inż. Izabela Sadowska i dr inż. Mirosław Włas z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, którzy przedstawili prezentacje poświęcone efektywności energetycznej i systemom zarządzania energią opracowanym na Politechnice Gdańskiej.

W ramach seminarium uczestnicy projektu zapoznali się z infrastrukturą badawczo-wdrożeniową Laboratorium LINTE^2 oraz Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, a także zwiedzili kampus Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowe informacje na temat projektu STEER dostępne są na stronie internetowej  http://steer.ctadventure.com