Aktualności

Konkurs o stypendia Fundacji ENERGA dla studentów i doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Politechnika Gdańska oraz Fundacja ENERGA ogłaszają konkurs o stypendia dla studentów i doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, które zostaną przyznane w roku akademickim 2019/2020.

Celem programu stypendialnego jest propagowanie prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych przez studentów i doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w szczególności w ramach współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya i/lub z Laboratorium LINTE^2.

Fundatorem stypendiów dla studentów i doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki jest Fundacja ENERGA.

W roku akademickim 2019/2020 o stypendia mogą się ubiegać:

  • studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia – o dwa stypendia, każde w wysokości 1500 złotych miesięcznie,
  • studenci studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) – o jedno stypendium w wysokości 3500 złotych miesięcznie.

Stypendia będą wypłacane poprzez Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Gdańskiej, przez okres 9 miesięcy kalendarzowych roku akademickiego 2019/2020, poczynając od października 2019 r.

Harmonogram konkursu

  1. 24.07.2019, Rozpoczęcie konkursu, publikacja ogłoszenia o konkursie na stronie www
  2. 06.09.2019, godz. 15.00 Zakończenie przyjmowania wniosków (studenci – w dziekanacie Wydziału, doktoranci – w Sekretariacie Spraw Naukowych)
  3. do 10.09.2019, Zawiadomienie wyłonionych kandydatów o terminach indywidualnych rozmów z Komisją Konkursową
  4. do 23.09.2019, Przeprowadzenie indywidualnych rozmów wyłonionych kandydatów z Komisją Konkursową
  5. do 02.10.2019, Ogłoszenie decyzji o przyznaniu stypendiów, zakończenie konkursu