Aktualności

Konkurs Jaskółki Przedsiębiorczości 2019

Zapraszamy studentów oraz doktorantów Politechniki Gdańskiej do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości, odbywającego się pod patronatem prof. Krzysztofa Wilde Rektora Politechniki Gdańskiej.

Konkurs ma na celu propagowanie wśród studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej idei przedsiębiorczości i zakładania własnych firm, w szczególności bazujących na wykorzystaniu wiedzy, nowoczesnych technologii oraz rozwiązań innowacyjnych.

W konkursie mogą brać udział studenci i doktoranci PG indywidualnie lub w zespołach o liczebności do 6 osób. Zwycięzcy konkursu, którzy zaproponują najlepsze pomysły biznesowe powstałe w środowisku akademickim otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe, a autorzy wybranego projektu będą mogli uczestniczyć w serii intersujących warsztatów z zakresu przedsiębiorczości.

Jeśli masz lub macie pomysł na urządzenie, aplikację, usługę, produkt, lub inne dowolne rozwiązanie, który może stać się Jaskółką Przedsiębiorczości, koniecznie weź lub weźcie udział w tegorocznym Konkursie!

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 26 listopada 2019 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem http://ctwt.pg.edu.pl/jaskolki