Aktualności

Konferencja prasowa Politechniki Gdańskiej w Laboratorium LINTE^2

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Laboratorium LINTE^2 odbyła się konferencja prasowa związana z wynikami konkursu w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Konferencja prasowa poprzedziła uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej.

W spotkaniu z przedstawicielami mediów udział wzięli: JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde, Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji prof. Janusz Nieznański, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kierownicy nowopowołanych w ramach IDUB Centrów Badawczych PG: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński oraz dr inż. Łukasz Kulas.

W trakcie spotkania władze Politechniki Gdańskiej ogłosiły inaugurację działalności czterech interdyscyplinarnych Centrów Badawczych: Centrum BioTechMedCentrum EkoTechCentrum Materiałów Przyszłości i Centrum Technologii Cyfrowych. Dziennikarze mogli zapoznać się między innymi z zasadami programu IDUB oraz z profilem działalności oraz planowanymi efektami prac badawczych przewidzianych do realizacji w ramach nowych Centrów.

Wybór Laboratorium LINTE^2 jako miejsca spotkania nie jest przypadkowy i stanowi wyraz uznania dla potencjału i dotychczasowego dorobku jednostki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w zakresie współpracy z otoczeniem gospodarczym. Laboratorium LINTE^2 będzie jednym z kluczowych laboratoriów, w których planowana jest realizacja badań w ramach Centrum EkoTech.

Więcej informacji o realizacji programu IDUB na PG można znaleźć w witrynie pg.edu.pl/badawcza