Aktualności

Konferencja prasowa CBRF – współpraca z jednostkami naukowymi oraz konkurs Energa Open Innovation 2018

W dniu 13 czerwca 2018 r. Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) powołane przez Grupę Energa zorganizowało w Laboratorium LINTE^2 konferencję prasową, na której poinformowało o nawiązaniu aktywnej współpracy z jednostkami naukowymi i ogłosiło drugą edycję konkursu Energa Open Innovation.

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya to jedno z głównych narzędzi Grupy Energa do realizacji Strategii Innowacji na lata 2017-2020 z perspektywą 2025+. Jednostka inicjuje nowe projekty, a także pozyskuje od podmiotów zewnętrznych środki finansowe na działalność badawczo-rozwojową spółek należących do Grupy.

- CBRF to jedna z pierwszych takich inicjatyw w Polsce. Działamy w modelu otwartych innowacji. Jesteśmy zainteresowani rozwiązaniami w obszarze nowoczesnej energetyki. Współpracujemy z przedsiębiorcami, start-upami, jednostkami naukowymi, a także z międzynarodowymi konsorcjami. Dzięki ulokowaniu CBRF w Laboratorium LINTE^2 należącym do Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, CBRF ma możliwość korzystania z wiedzy ekspertów Politechniki Gdańskiej oraz przeprowadzania badań i projektów na terenie laboratorium. mówi Marcin Karlikowski, prezes CBRF.

CBRF we współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN rozwija obecnie technologie Utylizacji Frakcji Podsitowej Odpadów Miejskich przy użyciu specjalistycznego układu wysokowydajnej kogeneracji. Jednocześnie w ramach podpisanej właśnie umowy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej CBRF przeprowadza ocenę i analizę potencjału najlepszych rozwiązań w zakresie instalacji Pionowych Siłowni Wiatrowych, a także jest w trakcie przygotowań do testów nowych rozwiązań w zakresie inteligentnych liczników energii elektrycznej.

- Od samego początku współpraca Centrum Badawczo-Rozwojowego im. M. Faradaya z Politechniką Gdańską układa się bardzo dobrze. Głęboko wierzymy w coraz bardziej owocne współdziałanie w zakresie prac badawczo-rozwojowych, badań przemysłowych, prac projektowych, usług doradczych i eksperckich oraz innych usług na rzecz CBRF. Mam nadzieję, że założenia umowy będą wypełniane treścią istotną zarówno dla stron umowy, jak i otoczenia społeczno-gospodarczego.mówi prof. Janusz Nieznański, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

W trakcie konferencji CBRF ogłosiło uruchomienie konkursu Energa Open Innovation 2018, który jest jednym z narzędzi Spółki do aktywnego poszukiwania innowacji dla współczesnej energetyki. W ramach tegorocznego konkursu start-upy i innowatorzy mogą wygrać nagrodę w wysokości 50 000 zł.

Druga edycja konkursu skupia się na ośmiu obszarach tematycznych:

  1. Inteligentne sieci, aktywni odbiorcy, OZE, klastry bilansujące
  2. Usługi systemowe dla operatorów sieciowych
  3. Optymalne zużycie energii przez użytkownika
  4. Poprawa niezawodności i ciągłości zasilania odbiorców
  5. Magazynowanie energii i stabilizacja sieci
  6. Zwiększenie elastyczności i efektywności wytwarzania energii
  7. Nowe produkty i usługi
  8. Rozwój systemów diagnostycznych.

Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa w dniu 19 października 2018 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: cbrf.energa.pl/konkursy

Galeria zdjęć