Aktualności

Kolejny doktorat wdrożeniowy na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W 2019 roku Wydział Elektrotechniki i Automatyki uzyskał ponad 338 000 złotych w ramach III edycji programu Doktorat wdrożeniowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki posłużą do realizacji rozprawy doktorskiej System wspomagania decyzji operatorskich dla instalacji przemysłowej, przygotowywanej przez absolwenta Wydziału mgr. inż. Marcina Kujawę. Partnerem realizacji rozprawy jest Grupa Lotos SA.

Doktorat wdrożeniowy będzie realizowany w latach 2019-2023 w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki pod opieką naukową dr. hab. inż. Roberta Piotrowskiego, prof. PG. W ramach projektu przewidziano sfinansowanie stypendium doktoranckiego i dofinansowanie kosztów infrastruktury badawczej wykorzystanej w pracach badawczych.

Rozprawa doktorska dotyczy wykorzystania metod sztucznej inteligencji oraz technik uczenia maszynowego w złożonych instalacjach przemysłowych – w celu skrócenia średniego czasu pomiędzy awariami (ang. MTBF – Mean Time Between Failures). W ramach doktoratu planowane jest opracowanie systemu (aplikacji) analizującego i budującego wzorce zachowań operatorów instalacji przemysłowych, która usprawni rozpoznawane sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.

Opracowana aplikacja będzie umożliwiała współpracę ze zdecentralizowanymi systemami sterowania (ang. DCS – Distributed Control System), systemami wyłączania awaryjnego (ang. ESS – Emergency Shutdown System) oraz systemami zarządzania pracą kotłów przemysłowych (ang. BMS – Burner Management System). Operatorzy tych systemów będą wspomagani przez opracowaną aplikację, która zapewni wizualną prezentację zachowań wzorcowych, a także trendów, alarmów procesowych oraz grafiki pomocniczej.

Wdrożenie wyników doktoratu w Grupie LOTOS SA pozwoli na minimalizację błędów ludzkich w decyzjach operatorskich podejmowanych w sterowaniu złożonymi procesami przemysłowymi. Planowane badania zostaną zrealizowane z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w tym również infrastruktury badawczej Laboratorium LINTE^2.