Aktualności

Kolejni studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z dyplomami Cranfield University

W dniu 4 września 2017 r. studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – inż. Anna Zaporowska i inż. Karol Gawryszewski – uzyskali dyplomy ukończenia studiów II stopnia na Cranfield University, w ramach umowy Politechniki Gdańskiej z brytyjską uczelnią, umożliwiającej podwójne dyplomowanie absolwentów.

Cranfield University jest średniej wielkości uczelnią techniczną w środkowej Anglii, wysoko cenioną wśród brytyjskich przedsiębiorców. Uczelnia cieszy się również dużym zainteresowaniem wśród osób przyjeżdżających na Wyspy – w 2014 roku ponad połowa z około 4 600 studentów pochodziła spoza Wielkiej Brytanii.

Anna Zaporowska i Karol Gawryszewski są absolwentami studiów I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, na kierunku Energetyka, ze specjalnością Eksploatacja Systemów Elektroenergetycznych. W trakcie studiów odbyli praktyki w Laboratorium LINTE^2 oraz w Laboratorium Systemów Elektroenergetycznych, gdzie zapoznali się z nowoczesnymi układami i urządzeniami elektroenergetycznymi, w których coraz większe znaczenie ma technika cyfrowa.

Między innymi z tego powodu młodzi inżynierowie zdecydowali się na studia II stopnia z podwójnym dyplomowaniem, w ramach których wybrali kierunek Elektrotechnika na macierzystym Wydziale oraz kierunek Computational and Software Techniques in Engineering, ze specjalnością Digital Signals and Image Processing, oferowany przez Cranfield University. W ramach studiów w Wielkiej Brytanii szczególnie interesowały ich przedmioty dotyczące metod przetwarzania oraz analizy sygnałów i obrazów, a także zastosowania tych metod do rozwiązywania różnorodnych zagadnień technicznych. 

Również prace dyplomowe obojga studentów dotyczą podobnej tematyki badawczej. Obroniona właśnie na Cranfield University praca dyplomowa inż. Anny Zaporowskiej dotyczy detekcji uszkodzeń systemów paliwowych samolotów Boeinga na podstawie analizy sygnałów z czujników ciśnienia i prędkości. Z kolei praca dyplomowa inż. Karola Gawryszewskiego dotyczy badań stabilności emulsji dwóch cieczy niemieszających się, prowadzonych za pomocą analizy zdjęć mikroskopowych mieszaniny tych cieczy.

Studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, którzy ukończyli Cranfield University, najbardziej cenią w studiach na brytyjskiej uczelni umiejętne łączenie zajęć teoretycznych z zadaniami projektowymi, co bardzo rozwija umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas wykładów. Dużą rolę w nauczaniu odgrywa też zaplecze techniczne, zwłaszcza nowoczesne pracownie komputerowe oraz znakomicie wyposażona biblioteka.

W opinii studentów z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, studia na Cranfield University – w połączeniu z wiedzą z zakresu energetyki i elektrotechniki, zdobytą wcześniej na Politechnice Gdańskiej – znacząco poszerzyły ich kwalifikacje i umiejętności oraz możliwości dalszego rozwoju karier zawodowych.

Po powrocie ze studiów w Anglii, studentów czeka jeszcze dokończenie procesu dyplomowania na macierzystym Wydziale, niezbędne do uzyskania dyplomu ukończenia studiów II stopnia na Politechnice Gdańskiej.

Fotografie – Anna Zaporowska i Karol Gawryszewski.

Galeria zdjęć