Aktualności

Kolegium dziekańskie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2020-2024

W dniu 1 września 2020 r. na czele Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej stanął nowy dziekan – dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, profesor uczelni.

W kierowaniu Wydziałem nowego dziekana będzie wspierał zespół prodziekanów w składzie: 

dr hab. inż. Jarosław Guziński, profesor uczelni, prodziekan do spraw nauki

dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk, prodziekan do spraw kształcenia

dr hab. inż. Marcin Śliwiński, profesor uczelni, prodziekan do spraw organizacji studiów

dr hab. inż. Marek Olesz, profesor uczelni, prodziekan do spraw rozwoju.

Pracę nowego kolegium wspierać będzie mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska, dyrektor administracyjny Wydziału.

Nowemu dziekanowi i całemu kolegium dziekańskiemu życzymy satysfakcjonującej i owocnej pracy dla dobra całej społeczności naszego Wydziału.