Aktualności

Innowacyjny system monitorowania parametrów ula pszczelego opracowany na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 zespół studentów w składzie: Filip Łojczyk, Adam Litwin oraz Igor Marciniak, pracując pod opieką dr. inż. Piotra Musznickiego z Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, opracował projekt i stanowisko pilotażowe do monitorowania parametrów ula pszczelego.

Projekt polegał na opracowaniu systemu do wykonywania zdalnych pomiarów temperatury i wilgotności we wnętrzu ula pszczelego, w połączeniu z ciągłymi pomiarami wagi ula. Dane pomiarowe pozwalają na opracowanie precyzyjnych metod zdalnej oceny stanu rodzin pszczelich, a w efekcie do lepszej ich ochrony.

Dane pomiarowe są gromadzone i archiwizowane na centralnym serwerze, a dedykowana aplikacja pozwala na szybki dostęp i szczegółową analizę warunków panujących w rodzinie pszczelej. Docelowo, opracowany system będzie umożliwiał także długoterminową statystykę danych.

Monitorowanie stanu rodzin pszczelich ma szczególne znaczenie w okresie zimowania pszczół oraz w okresie dynamicznego ich rozwoju w trakcie wiosenno-letniej pracy pszczół przy zbiorze nektaru. Odpowiednie umiejscowienie czujników temperatury i wilgotności pozwala m.in. określić położenie kłębu zimujących pszczół bez konieczności otwierania ula. Z kolei waga zamontowana w podstawie ula dostarcza informacji o stanie zapasów miodu zbieranego i przechowywanego przez pszczoły.

Wykorzystanie zdalnego monitorowania stanu rodzin pszczelich może się również przysłużyć do opracowania metod przeciwdziałających niepokojącemu spadkowi ich liczebności, co od kilkunastu lat obserwuje się na całym świecie.

Innowacyjne urządzenie zostało opracowane i przetestowane w ramach przedmiotu Projekt zespołowy, realizowanego na 6. semestrze studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika