Aktualności

II etap Ogólnopolskiego Konkursu "Wygraj Indeks WEiA"

W dniu 13 marca 2021 roku został przeprowadzony I Etap Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj indeks WEiA”.

Test konkursowy został przygotowany przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i przeprowadzony na platformie eNauczanie.

Harmonogram Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Indeks WEiA” (II etap):

31.05.2021 - ostateczny termin przesłania projektu stanowiska laboratoryjnego procesu technologicznego określonego w zadaniu konkursowym;
4.06.2021 - przesłanie uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu do prezentacji nadesłanych projektów;
9-11.06.2021 - prezentacje zakwalifikowanych projektów;
16.06.2021 - wyłonienie Laureatów i ogłoszenie wyników Konkursu.

Na podstawie wyników testu, do II Etapu Konkursu „Wygraj indeks WEiA” zakwalifikowali się:

1. Sofia Glukhova, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku
2. Igor Sieklucki, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku
3. Michał Stankiewicz, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku
4. Igor Baranowski, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
5. Michał Biczkowski, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku
6. Szymon Kuśpiet, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku
7. Michał Gawin, Technikum nr 1 w Chojnicach
8. Jakub Częścik, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku
9. Karol Zwierz, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
10. Mateusz Banasiak, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, którzy wzięli udział w I Etapie Konkursu oraz gratulujemy Uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do II Etapu.