Aktualności

Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj indeks WEiA”

W dniach 10 i 11 czerwca 2021 roku odbyły się prezentacje projektów stanowiska laboratoryjnego procesu technologicznego określonego w zadaniu konkursowym, będących zadaniem II etapu Konkursu "Wygraj indeks WEiA".

Do II etapu Konkursu zostało zakwalifikowanych 10 Uczestników, spośród których siedmioro nadesłało rozwiązania zadania konkursowego. Do prezentacji projektów zostali zakwalifikowani wszyscy Uczestnicy II etapu Konkursu, którzy projekty przesłali.

Projekty oraz ich prezentacje zostały ocenione przez Komisję Konkursową. Przy ocenie projektów Komisja brała pod uwagę: autorski charakter rozwiązania zadania konkursowego, poprawność i kompletność opisu projektu, prezentację oraz dyskusję i odpowiedzi na pytania zadane przez Członków Komisji. Na końcowy wynik Konkursu miały również wpływ wyniki I etapu Konkursu (testu, na podstawie którego Uczestnicy byli kwalifikowani do II etapu Konkursu).

Po podsumowaniu wszystkich wyników Komisja Konkursowa w składzie:

  • dr inż. Ireneusz Mosoń, doc. PG – przewodniczący (Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG);
  • dr inż. Grzegorz Kostro – członek Komisji (Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG);
  • mgr inż. Maciej Adameczek – członek Komisji (LOTOS Serwis);
  • mgr inż. Przemysław Werc – członek Komisji (LOTOS Serwis).

wyłoniła czworo Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj indeks WEiA”. Laureatami zostali:

  • Igor Baranowski z Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie;
  • Michał Biczkowski z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku;
  • Jakub Częścik z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku;
  • Sofia Glukhova z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.

Wszystkim Laureatom oraz Uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy.

Laureaci Konkursu mogą ubiegać się o przyjęcie na Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na kierunek Elektrotechnika lub Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania na zasadach preferencyjnych, w roku otrzymania świadectwa maturalnego, po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji. Pozostali Uczestnicy II etapu otrzymają Dyplomy Uczestnika II etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj indeks WEiA”.