Aktualności

Elektryczne zasobnikowe zespoły trakcyjne jako rozwiązanie dla nowych linii kolejowych w Aglomeracji Trójmiejskiej

W dniu 9 lipca 2020 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki odbyła się obrona pracy magisterskiej Techniczno-ekonomiczne studium wprowadzenia elektrycznych zasobnikowych zespołów trakcyjnych na częściowo niezelektryfikowanej linii metropolitalnej Orunia Górna-Osowa-Port Oksywie.

Praca dyplomowa, zrealizowana w Katedrze Inżynierii Elektrycznej Transportu przez studentkę Dominikę Macedońską pod opieką dr. hab. inż. Dariusz Karkosińskiego, prof. uczelni, a także jej obrona na egzaminie dyplomowym zostały ocenione na oceny bardzo dobre.

Praca dotyczy wykorzystania w metropolitalnym kolejowym transporcie pasażerskim elektrycznych zasobnikowych zespołów trakcyjnych (ang. IPEMU - Independently Powered Electric Multiple-Unit), jako alternatywy dla zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym oraz dla planów elektryfikacji części linii kolejowych. Tego typu rozwiązania, zwłaszcza dla linii regionalnych, są wprowadzane w Niemczech, Holandii i Austrii, a w Japonii funkcjonują od wielu lat.

Dyplomantka przedstawiła nowatorską koncepcję, zgodnie z którą przewiduje się wykorzystanie naprzemiennie występujących zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych odcinków linii kolejowej. Koncepcja ta została przeanalizowana dla przypadku Aglomeracji Trójmiejskiej, dla której dyplomantka zaproponowała i wstępnie zaprojektowała linie kolejowe Gdańsk Śródmieście-Orunia Górna oraz Gdynia-Oksywie.

Na podstawie obliczeń, dyplomantka wyznaczyła zapotrzebowanie energetyczne dla przejazdów odcinkami niezelektryfikowanymi i dobrała odpowiednie zestawy zasobników zbudowanych z nowoczesnych akumulatorów oraz superkondensatorów.

W wyniku przeprowadzonych analiz technicznych, ekonomicznych i środowiskowych udało się wykazać, że zastosowanie elektrycznych zespołów zasobnikowych może być bardziej korzystne w porównaniu do wykorzystania zespołów z napędem spalinowym oraz do budowy sieci trakcyjnej. Dodatkowym aspektem zaproponowanego rozwiązania może być znacznie skrócenie prac przy uruchomieniu nowych połączeń kolejowych w Aglomeracji Trójmiejskiej.

Galeria zdjęć