Aktualności

Dr hab. inż. Dariusz Świsulski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W dniu 5 grudnia 2019 roku Premier Jarosław Gowin wręczył powołania członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), której kolejna czteroletnia kadencja rozpocznie się w 2020 roku. Wśród nowopowołanych członków PKA jest również dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. uczelni z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Głównym celem PKA jest dbanie o standardy jakościowe szkolnictwa wyższego oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia studentów.

Członkowie Komisji są powoływani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Galeria zdjęć