Aktualności

Dołącz do projektu »Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie«

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej zaprasza studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki do udziału w kolejnej edycji projektu Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie

Celem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie studentów Politechniki Gdańskiej w podjęciu zatrudnienia zgodnego z kierunkiem wykształcenia. Uczestnicy projektu nabywają kompetencje, które mają im pomóc w skutecznym wejściu na rynek pracy – podjąć zatrudnienie lub założyć własną działalność gospodarczą.

Projekt oferuje uczestnikom profesjonalny coaching kariery zawodowej, w ramach którego uczą się oni świadomie podejmować swoje decyzje zawodowe. Dla studentów podejmujących zatrudnienie w trakcie trwania projektu przewidziano dodatkowe wsparcie w postaci opieki mentora (opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę), który ma ułatwić szybszą adaptację w nowym miejscu pracy.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy złożyć wniosek w Biurze Karier (Bratniak, pok. 204), w godz. 7:30-15:30.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Karier PG
To już ostatnia szansa – projekt trwa do 30 czerwca 2019 roku!