Aktualności

Czwarte spotkanie uczestników projektu TEACHENER – Praga, 18-20 września 2018 roku

W dniach 18-20 września 2018 roku w Instytucie Socjologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze odbyło się czwarte robocze spotkanie uczestników projektu TEACHENER.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich partnerów uczestniczących w projekcie. Z ramienia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w spotkaniu uczestniczyli: dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG, prodziekan ds. rozwoju Wydziału oraz mgr Maciej Galik.

Spotkanie miało na celu przegląd i podsumowanie aktualnego etapu projektu, w ramach którego partnerzy opracowali materiały merytoryczne oraz metodyczne interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki.

Efektem spotkania w Czechach jest również plan pracy w najbliższym półroczu. Okres ten został zaplanowany jako etap testowania opracowanych programów nauczania. Każdy z ośmiu modułów nauczania zostanie przetestowany w trakcie regularnych zajęć ze studentami, przeprowadzonych na czterech uczelniach technicznych biorących udział w projekcie.

Dodatkowo uczestnicy projektu omówili kwestie organizacji i przeprowadzenia szkół zimowych, w ramach których odbędzie się etap ostatecznej ewaluacji opracowanych programów nauczania. Rezultaty testów i ewaluacji posłużą udoskonaleniu opracowanych materiałów przed ich ostateczną publikacją.