Aktualności

Badania spółki Grupa LOTOS SA w Laboratorium LINTE^2

W dniach 21-22 maja 2018 r. w Laboratorium LINTE^2 przeprowadzono badania na zlecenie spółki Grupa LOTOS SA polegające na testach kasety sterowniczo-zabezpieczeniowej wykorzystywanej w przedsiębiorstwie w układach zasilania napędów elektrycznych.

Testy przeprowadzone z udziałem pracowników Grupy LOTOS SA polegały na weryfikacji prawidłowości działania kasety w specyficznych warunkach pracy związanych ze zmianą następujących parametrów zasilania:

  • wartości skutecznej napięcia zasilania w zakresie od 0 do 400 V napięcia przewodowego, z szybkością zmian amplitudy napięcia nie mniejszą niż 400 V/10 s,
  • częstotliwości napięcia zasilania w zakresie od 0 do 50 Hz, z szybkością zmian częstotliwości nie mniejszą niż 50 Hz/10 s.

Do wykonania testów zastosowano hamownię maszyn elektrycznych, znajdującą się na wyposażeniu Laboratorium LINTE^2, sprzęgniętą z dodatkowym generatorem synchronicznym o mocy 20 kVA. Generator posłużył jako regulowane źródło napięcia zasilające badany układ z kasetą sterowniczo-zabezpieczeniową.

Badania przeprowadził zespół pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w składzie: dr inż. Michał Michna, dr inż. Grzegorz Kostro, dr inż. Filip Kutt, dr inż. Łukasz Sienkiewicz.

Galeria zdjęć