Aktualności

Badania napędów dźwigowych Krupiński Cranes z wykorzystaniem hamowni maszyn elektrycznych w Laboratorium LINTE^2

W dniu 15 listopada 2018 roku w Laboratorium LINTE^2 rozpoczął się montaż stanowiska do badań układów napędowych z energooszczędnymi silnikami elektrycznymi o magnesach trwałych, przewidzianych do wykorzystania w nowoczesnych dźwigach budowlanych (żurawiach wieżowych).

Badania zostaną wykonane w ramach umowy ze spółką celową Politechniki Gdańskiej EXCENTO Sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorstwa Krupiński Sp. z o.o., zajmującego się projektowaniem i produkcją żurawi wieżowych. Środki finansowe na wykonanie usługi badawczej pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Prace, które potrwają do stycznia 2019 roku, obejmują przeprowadzenia badań i pomiarów napędów elektrycznych nowoprojektowanego dźwigu KR 90-5, o łącznej mocy silników ok. 25 kW. Badania układów napędowych dźwigu będą miały na celu weryfikację ich parametrów i zostaną zrealizowane z wykorzystaniem hamowni maszyn elektrycznych, zainstalowanej w Laboratorium LINTE^2.

Oprócz parametrów elektrycznych, takich jak pobór mocy i sprawność wszystkich napędów dźwigu, przebadane zostaną również ich parametry mechaniczne – prędkości oraz momenty mechaniczne podnoszenia, przemieszczania i obrotu dźwigu, w tym również z uwzględnieniem dodatkowego obciążenia wiatrowego – we wszystkich trybach pracy, które będą emulowane za pomocą hamowni.

Badania posłużą do weryfikacji, czy układy napędowe spełniają wymagania Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, a także do ustalenia wpływu pracy napędów na jakość energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej. Dodatkowym efektem prac będzie określenie wytycznych do optymalnego doboru silników elektrycznych i parametryzacji układu zasilania oraz sterowania maszyn w napędach żurawi wieżowych.

Prace badawcze realizuje zespół pracowników Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych oraz Laboratorium LINTE^2 w składzie: dr inż. Michał Michna (kierownik), dr hab. inż. Dariusz Karkosiński prof. PG, dr inż. Grzegorz Kostro, dr inż. Filip Kutt i dr inż. Łukasz Sienkiewicz.

Galeria zdjęć