Aktualności

Badania generatora synchronicznego o mocy 220 kW na rozbudowanym stanowisku hamowni w Laboratorium LINTE^2

W lipcu 2020 roku w Laboratorium LINTE^2 pomyślnie przeprowadzono badania wolnoobrotowego generatora synchronicznego z magnesami trwałymi przeznaczonego do pracy w elektrowni wodnej o napędzie bezpośrednim (bez przekładni pomiędzy turbiną i generatorem). Badania wykonano na zlecenie przedsiębiorstwa Małe Elektrownie Wodne S.C. JMP Kujawscy z siedzibą w Kościerzynie.

Przeprowadzenie badań generatora o prędkości znamionowej równej 250 obr/min było możliwe dzięki rozbudowie stanowiska hamowni elektromaszynowej o przekładnię mechaniczną HBM T40FM – w celu redukcji prędkości obrotowej i zwiększenia wartości momentu napędowego stanowiska. W efekcie zastosowania przekładni i dodatkowego momentomierza możliwości badawcze stanowiska hamowni zostały znacząco poszerzone i obecnie obejmują także badanie maszyn wirujących o prędkościach obrotowych w zakresie 50-250 obr/min i momencie obrotowym do 20 kNm.

W ramach testów generatora synchronicznego z magnesami trwałymi wykonano następujące badania:

  • pomiar rezystancji uzwojeń,
  • pomiar rezystancji izolacji uzwojeń,
  • wyznaczenie charakterystyk i parametrów biegu jałowego,
  • wykonanie próby nagrzewania,
  • wyznaczenie charakterystyki obciążenia w stanie termicznie ustalonym (po próbie nagrzewania),
  • wyznaczenie sprawności generatora przy obciążeniu 25%, 50% i 75% mocy znamionowej.

W badaniach sprawności generatora i jakości produkowanej energii wykorzystano również analizator mocy ZES LMG670 z osprzętem pomiarowym, będący na wyposażeniu infrastruktury badawczej Laboratorium LINTE^2.