Aktualności

Awans naukowy dr. inż. Roberta Piotrowskiego

W dniu 25 września 2018 roku Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej, nadała dr. inż. Robertowi Piotrowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka.

Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego była wszechstronna ocena dorobku naukowego, na który złożyła się monografia naukowa Zaawansowane algorytmy sterowania i optymalizacji w biologicznej oczyszczalni ścieków typu wsadowego oraz dwanaście wysokopunktowanych publikacji naukowych.

Doktor Piotrowski w 2001 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, gdzie następnie zrealizował również studia doktoranckie. W 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. Aktualnie jest pracownikiem Katedry Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki na macierzystym Wydziale.

Zainteresowania naukowe dr. hab. Roberta Piotrowskiego koncentrują się na modelowaniu obiektów i procesów przemysłowych oraz zaawansowanych metodach sterowania tymi obiektami i procesami.