Aktualności

Awans naukowy dr. inż. Piotra Musznickiego z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 14 stycznia 2020 roku Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Gdańskiej nadała dr. inż. Piotrowi Musznickiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Jest to pierwsze zakończone postępowanie habilitacyjne pracownika Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, przeprowadzone przed nową Radą Dyscypliny.

Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego była ocena dorobku naukowego, którego głównym elementem jest monografia naukowa The conducted EMI in DC-DC converters, opublikowana przez dr. Musznickiego w 2018 roku. W monografii opisano zjawiska związane z generacją i propagacją zaburzeń elektromagnetycznych (ang. EMI) przewodzonych w przekształtnikach energoelektronicznych napięcia stałego.

Piotr Musznicki uzyskał w 2007 roku stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Gdańskiej oraz w Instytucie Technologii w Grenoble we Francji – w ramach umowy o wspólnym doktoracie. Aktualnie jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. Pełni również funkcję pełnomocnika dziekana ds. współpracy z uczelniami w Chinach.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim kompatybilności elektromagnetycznej przekształtników energoelektronicznych. Opublikował w tej dziedzinie 20 publikacji i referatów naukowych.