Aktualności

Awans naukowy dr. inż. Pawła Szczepankowskiego z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 11 lutego 2020 roku Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Gdańskiej nadała dr. inż. Pawłowi Szczepankowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Zakończone postępowanie habilitacyjne doktora Szczepankowskiego jest pierwszym postępowaniem na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, w którym podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego był cykl powiązanych tematycznie publikacji oraz powiązane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne. Publikacje i osiągnięcia związane z awansem poświęcone są przede wszystkim algorytmom modulacji szerokości impulsów dla przekształtników wielopoziomowych oraz matrycowych.

Paweł Szczepankowski uzyskał w 2009 roku stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Gdańskiej. Aktualnie jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, a także członkiem zespołu badawczego Laboratorium LINTE^2. Jego zainteresowania naukowe dotyczą konstrukcji, sterowania i modulacji napięcia w przekształtnikach energoelektronicznych, a dotychczasowy dorobek publikacyjny liczy ponad 40 artykułów naukowych.