Aktualności

Awans naukowy dr. inż. Michała Grochowskiego z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 26 maja 2020 roku Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Gdańskiej nadała dr. inż. Michałowi Grochowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego był cykl powiązanych tematycznie publikacji zatytułowany Algorytmy inteligencji obliczeniowej wspomagające proces podejmowania decyzji w zagadnieniach diagnostyki i sterowania.

Michał Grochowski uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Gdańskiej w 2004 roku. Aktualnie pracuje w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki, na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą rozwijania i wykorzystania metod inteligencji obliczeniowej, w szczególności sieci neuronowych w systemach wspomagania decyzji, diagnostyce i sterowaniu. Jego dorobek publikacyjny liczy ponad 70 artykułów naukowych.