Aktualności

Artykuł pracownika Wydziału Elektrotechniki i Automatyki wyróżniony tytułem Editor’s choice czasopisma MDPI electronics

Redakcja czasopisma MDSP electronics (IF 2,412)  wyróżniła artykuł naukowy autorstwa dr inż. Tomasza Ciszewskiego z Katedry Metrologii i Systemów Informacyjnych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz prof. Len Gelmana i prof. Andrew Ball tytułem Editor’s choice.

Tytuł Editor’s choice wyróżnia wybitne artykuły opublikowane w czasopiśmie MDSP electronics. Są one wybierane przez redaktorów i obejmują oryginalne artykuły, które zawierają ważne i wpływowe odkrycia, a także artykuły przeglądowe, które są doskonale napisane.

Napisany przez doktora Ciszewskiego artykuł Novel Fault Identification for Electromechanical Systems via Spectral Technique and Electrical Data Processing (Nowa metoda identyfikacji uszkodzeń w systemach elektromechanicznych z wykorzystaniem przetwarzania sygnałów wielkości elektrycznych przy pomocy techniki widmowej) opisuje zaproponowaną, opracowaną, zbadaną i zweryfikowaną eksperymentalnie przez autora, nową technikę cyfrowego przetwarzania sygnałów. Jest to metoda analizy widma wyższego rzędu (HOS - higher order spectra) bazująca na wielokrotnej korelacji. Została ona wykorzystana do identyfikacji uszkodzeń łożysk w systemach elektromechanicznych poprzez przetwarzanie sygnałów elektrycznych (prądu zasilającego silnik). Badania symulacyjne oraz eksperymentalne potwierdziły skuteczność proponowanej metody przetwarzania sygnałów w wykrywaniu uszkodzeń łożysk tocznych we wczesnym stadium rozwoju uszkodzenia. Proponowana metoda wykazała większą skuteczność wykrywania uszkodzeń w porównaniu z bikoherencją, która jest popularną metodą HOS.

Artykuł powstał w wyniku współpracy doktora Ciszewskiego z prof. Len Gelman oraz prof. Andrew Ball z Uniwersytetu z Huddersfield, UK.

Autorom wyróżnionego artykułu gratulujemy!

Z treścią artykułu można zapoznać się na stronie https://www.mdpi.com/2079-9292/9/10/1560