Aktualności

Absolwenci z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki laureatami Konkursu na najlepszą pracę dyplomową Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku (edycja 2019)

Dnia 10 marca 2020 r. podczas Gali Pomorskiej Nagrody Jakości ogłoszono laureatów drugiej edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Magisterską i Inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Duży sukces odnieśli absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki!

Nagrodę I stopnia w kategorii prac magisterskich zdobył mgr inż. Mateusz Czyżniewski, absolwent Naszego Wydziału, obecnie uczestnik I roku Szkoły Doktorskiej, za pracę dyplomową magisterską „Wybrane metody odtwarzania stanu systemów dynamicznych”. Praca dyplomowa została zrealizowana w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki pod opieką dr inż. Rafała Łangowskiego.

Nagrodę II stopnia w kategorii prac inżynierskich zdobyli inż. Krzysztof Ludwiczak i inż. Dawid Owoc, absolwenci Naszego Wydziału, za pracę dyplomową inżynierską „Zaprojektowanie i wykonanie układu stabilizacji kuli na płaszczyźnie”. Praca dyplomowa została zrealizowana w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki pod opieką dr hab. inż. Roberta Piotrowskiego

Laureatom oraz opiekunom prac serdecznie gratulujemy!

Galeria zdjęć