Aktualności dla studentów

Konkurs o Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego – edycja 2017

  • Po raz szósty najlepsi absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej mają szansę uzyskać Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego.

    O prestiżową nagrodę mogą ubiegać się absolwenci II stopnia studiów stacjonarnych, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów na naszym Wydziale w roku kalendarzowym 2016 oraz spełniają warunki wskazane w Regulaminie Konkursu.

    Zgłoszenia do konkursu - zgodne ze wzorem - należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w terminie do dnia 31 marca 2017 r. (Uwaga - termin zgłoszeń został w tym roku wydłużony!)

    Do zgłoszenia należy dołączyć pracę dyplomową oraz autoreferat zawierający opis postępów dydaktycznych, osiągnięć naukowych i organizacyjnych kandydata, a także innych osiągnięć w całym okresie studiów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wraz z potwierdzeniem tych osiągnięć przez wiarygodne instytucje mające bezpośredni związek z działalnością kandydata do Nagrody.

    Więcej o Nagrodzie i jej Fundatorze można przeczytać w zakładce: http://eia.pg.edu.pl/nagroda-dziekana-referowskiego