Oceny akredytacyjne Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Oceny akredytacyjne PKA

Polska Komisja Akredytacyjna1 (PKA) jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia prowadzonego przez uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Komisja dokonuje ocen programowych (kierunków studiów) oraz ocen instytucjonalnych (całych jednostek) wszystkich szkół wyższych w Polsce.

Oceny PKA weryfikują stopień spełnienia wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, a także kompleksowość, funkcjonowanie i skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz mechanizmy jego doskonalenia.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał dotychczas następujące oceny akredytacyjne PKA:

Data Automatyka i Robotyka Elektrotechnika Energetyka2
07-09-2006 pozytywna - -
07-09-2007 - pozytywna -
13-12-2007 - wyróżniająca -
11-03-2010 - - pozytywna
06-12-2012 pozytywna (ocena instytucjonalna)
08-12-2016 - - pozytywna

 

Oceny akredytacyjne KAUT

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) jest komisją powołaną przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i działającą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia polskich uczelni technicznych. Komisja jest członkiem europejskiej organizacji akredytacyjnej European Network for Accreditation of Engineering Education, w ramach której posiada uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał dotychczas następujące oceny akredytacyjne KAUT:

Data Automatyka i Robotyka Elektrotechnika Energetyka2
24-04-2015 - pozytywna
EUR-ACE® Label
-

 

Do 30.09.2011 działająca pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna.

Kierunek Energetyka jest kierunkiem prowadzonym wspólnie z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.