Sukcesy absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2017

Laureatem siódmej edycji Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego został mgr inż. Arkadiusz Kwasigroch – najlepszy absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, który ukończył studia stacjonarne II stopnia - Automatyka i Robotyka - w 2017 roku.

Wręczenie dyplomu Nagrody przez Fundatora miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, która odbyła się w dniu 28 września 2018 r.

Mgr inż. Arkadiusz Kwasigroch jest obecnie słuchaczem II roku studium doktoranckiego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Laureat nagrody prowadzi badania nad systemami inteligentnymi w ramach otrzymanego „Diamentowego Grantu” pt. „Opracowanie nowych struktur głębokich sieci neuronowych do analizy obrazów 2d, dla celów wspomagania decyzji”, opiekunem naukowym grantu jest dr inż. Michał Grochowski. Prace badawcze prowadzi w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki.