Sukcesy absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Kolejni absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z dyplomami Institut National Polytechnique de Toulouse

W dniu 19 września 2017 r. kolejni studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej – inż. Krystian Orzeł oraz inż. Maciej Osuch – obronili prace dyplomowe magisterskie na wydziale ENSEEIHT francuskiej uczelni Institut National Polytechnique de Toulouse w Tuluzie.

W egzaminach dyplomowych, które odbyły się w języku francuskim, uczestniczyli także nauczyciele akademiccy z naszego Wydziału – dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. PG oraz dr inż. Roland Ryndzionek.

ENSEEIHT zalicza się do francuskich szkół wyższych typu Grande École. W celu przygotowania najlepszych specjalistów uczelnie te kształcą niewielką liczbę studentów i stosują wymagające zasady naboru kandydatów. Uczelnie Grandes Écoles uznawane są za bardzo prestiżowe, a ich ukończenie uważane jest za przepustkę do świata naukowego, świata dyplomacji lub wielkiego biznesu.

Obaj absolwenci studiów we Francji ukończyli wcześniej studia I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, na kierunku energetyka ze specjalnością eksploatacja systemów elektroenergetycznych. W ramach praktyk studenckich współpracowali z Laboratorium LINTE^2 przy optymalizacji i testowaniu algorytmów sterowania urządzeń zainstalowanych w laboratorium.

Zdobyte doświadczenia okazały się bardzo przydatne podczas pierwszego semestru studiów na francuskiej uczelni, gdzie realizowane były przedmioty z zakresu wielowymiarowych systemów sterowania, optymalizacji, modelowania i projektowania systemów elektromechanicznych. Ponadto studenci uczestniczyli w półrocznym projekcie, w ramach którego pracowali nad napędami autobusów elektrycznych we współpracy z firmami Airbus Safran Launchers oraz ACTIA Automotive.

W czasie drugiego semestru, studenci realizowali sześciomiesięczne staże dyplomowe przemysłowe – inż. Maciej Osuch w firmie NIDEC Leroy Somer w Orleanie, która jest światowym liderem w dziedzinie maszyn elektrycznych, a inż. Krystian Orzeł w Institut de Recherche Technologique Saint Exupéry, francuskim ośrodku badawczo-rozwojowym działającym w obszarze aeronautyki, nowoczesnych technologii kosmicznych oraz systemów wbudowanych.

Według młodych inżynierów z Polski, największą zaletą studiowania na francuskiej uczelni jest ścisła współpraca studentów z przemysłem. Uczestnictwo w dużych projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa, współpraca z doświadczoną kadrą inżynierów oraz wykorzystanie najnowszych technologii przy rozwiązywaniu realnych problemów inżynierskich stwarza unikalne możliwości rozwoju i zdobywania międzynarodowych kompetencji zawodowych.

Po powrocie ze studiów we Francji, studentów czeka jeszcze dokończenie procesu dyplomowania na macierzystym Wydziale, niezbędne do uzyskania dyplomu ukończenia studiów II stopnia na Politechnice Gdańskiej.

Galeria zdjęć