Sukcesy absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Absolwent z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki laureatem nagrody PFRON

W dniu 7 grudnia 2018 roku odbyło się wręczenie nagród w XV edycji konkursu Otwarte Drzwi na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu rehabilitacji społecznej, medycznej oraz zawodowej i rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym, organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

III miejsce w kategorii prac dyplomowych magisterskich z zakresu rehabilitacji medycznej zdobyła praca mgr. inż. Jacka Szkopka Chwytak antropomorficzny napędzany mięśniami pneumatycznymi, tegorocznego absolwenta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Praca dyplomowa została zrealizowana w Katedrze Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć pod opieką dr. inż. Łukasza Dolińskiego. Artykuł będący omówieniem pracy został przyjęty do druku w numerze specjalnym kwartalnika Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, który ukaże się w 2019 roku.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.