Sukcesy absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Absolwenci z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki laureatami nagrody PTE

W dniu 20 marca 2019 roku odbyło się wręczenie nagród w XXII edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana oraz w XV edycji Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2018, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), oddział Gdańsk.

Wyróżnienie w kategorii prac dyplomowych magisterskich zdobyła praca mgr. inż. Aleksandra Paul i mgr. inż. Mateusza Lewandowskiego Optymalizacja procesów biologicznych w sekwencyjnej oczyszczalni ścieków, zeszłorocznych absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Praca dyplomowa została zrealizowana w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki pod opieką dr hab. inż. Roberta Piotrowskiego.

Z wyników uzyskanych w pracy przygotowano artykuł, został on wysłany do recenzji do czasopisma Journal of Process Control (czasopismo znajdujące się na liście A MNiSzW, tzw. liście filadelfijskiej). Artykuł został przyjęty do druku i ukaże się w 2019 roku.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się w siedzibie PTE – w Domu Ekonomistów w Gdańsku.