Sukcesy absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Absolwenci z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki laureatami nagrody imienia profesora Romualda Szczęsnego (edycja 2019)

W dniu 10 czerwca 2019 roku odbyła się XVIII edycja konkursu o Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego. W trakcie konkursu zaprezentowano 15 prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich), obronionych na Politechnice Gdańskiej w 2018 roku.

Duży sukces odnieśli absolwenci Naszego Wydziału !

Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego zdobył mgr inż. Mikołaj Nowak, absolwent Naszego Wydziału, za pracę dyplomową magisterską Zastosowanie struktur metamateriałowych w odzysku energii pola elektromagnetycznego. Praca dyplomowa została zrealizowana w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki pod opieką dr hab. inż. Mirosława Wołoszyna.

Wyróżnienie zdobyła praca mgr. inż. Aleksandra Paul i mgr. inż. Mateusza Lewandowskiego, absolwentów Naszego Wydziału, za pracę dyplomową magisterską Optymalizacja procesów biologicznych w sekwencyjnej oczyszczalni ścieków. Praca dyplomowa została zrealizowana w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki pod opieką dr hab. inż. Roberta Piotrowskiego.

Nagrody, ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdyni, zostaną wręczone laureatom w październiku w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej.