Sukcesy absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z dyplomami Institut National Polytechnique de Toulouse (rocznik 2018)

W dniu 14 września 2018 r. w Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) odbyła się międzynarodowa obrona prac dyplomowych studentów Wydziału Politechniki Gdańskiej na wydziale Génie Électrique et Automatique (II stopień studiów).

Studia na francuskiej uczelni ukończyli z bardzo wysokimi ocenami następujący studenci naszego Wydziału: Szymon Potrykus, Paweł Pietrzak i Wojciech Rosiński.

W egzaminach dyplomowych uczestniczyli nauczyciele akademiccy: dr inż. Filip Kutt oraz dr inż. Łukasz Sienkiewicz, którzy jednocześnie promowali Wydział Elektrotechniki i Automatyki wśród pracowników i studentów uczelni w Tuluzie.

Studenci odbyli dwusemestralne studia w INPT w ramach programu Erasmus+. Semestr zimowy studiów obejmował wykłady, laboratoria i projekty zespołowe, natomiast w semestrze letnim studenci realizowali sześciomiesięczne staże dyplomowe w przedsiębiorstwach przemysłowych i laboratoriach we Francji. Tematyka staży została zaproponowana przez firmy SCLE SFE, Airbus Defense and Space oraz Laplace.

Po powrocie ze studiów we Francji, studentów czeka jeszcze dokończenie procesu dyplomowania na macierzystym Wydziale, niezbędne do uzyskania dyplomu ukończenia studiów II stopnia na Politechnice Gdańskiej.