Sukcesy absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki laureatami konkursu Młodzi Innowacyjni 2018

W dniu 21 marca 2018 r. w Warszawie, podczas dorocznej Konferencji AUTOMATICON 2018, ogłoszono wyniki X Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi Innowacyjni, organizowanego przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP). Wśród nagrodzonych prac dyplomowych znalazły się aż trzy prace absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

I nagrodę w kategorii prac dyplomowych magisterskich zdobyła mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk za pracę Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej dla celów diagnostyki i klasyfikacji stanów anormalnych – wybrane zastosowania w medycynie.

II nagrodę w kategorii prac dyplomowych inżynierskich zdobył inż. Bartłomiej Jarzembiński za pracę Zastosowanie głębokich sieci neuronowych dla celów wspomagania decyzji w oparciu o analizę obrazów.

Wyróżnienie w kategorii prac dyplomowych magisterskich zdobył mgr inż. Arkadiusz Kwasigroch za pracę Wykorzystanie konwolucyjnych sieci neuronowych do klasyfikacji wzorców - wybrane zastosowania dla celów wspomagania decyzji.

Nagrodzone prace absolwentów z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zostały wyłonione z 42 prac dyplomowych nadesłanych na tegoroczny konkurs z większości krajowych uczelni technicznych. Są to jedyne prace absolwentów z Politechniki Gdańskiej nagrodzone w tegorocznym konkursie.

Wszystkie nagrodzone prace dyplomowe zostały wykonane w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki pod opieką dr inż. Michała Grochowskiego.

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu Młodzi Innowacyjni będą dostępne w najbliższym numerze kwartalnika Pomiary Automatyka Robotyka.