Losy zawodowe absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Znakomita sytuacja absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na rynku pracy – badanie losów zawodowych absolwentów w 2016 r.

Opublikowany w 2017 roku raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej wskazuje na znakomitą sytuację absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na rynku pracy.

Raport opracowano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w drugiej połowie 2016 r. Ankiety wypełniło 2004 absolwentów Uczelni, w tym 219 absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, którzy ukończyli studia w 2014 roku.

Raport umożliwia ocenę sytuacji absolwentów badanego rocznika na rynku pracy oraz na porównanie ocen absolwentów poszczególnych wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Na podstawie analizy raportu można stwierdzić, że sytuacja absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na rynku pracy była w 2016 roku znakomita. Porównując oceny wszystkich absolwentów Politechniki Gdańskiej, można również stwierdzić, że absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki byli jednymi z najlepiej przygotowanych i najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy.

Wybrane wyniki ocen badanych absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki:

  • Większość (94,5%) absolwentów pracowała zawodowo – najlepszy wynik wśród wszystkich wydziałów Uczelni.
  • Zdecydowana większość absolwentów (84%) znalazła zatrudnienie od razu lub w ciągu 3 miesięcy po ukończeniu studiów – drugi wynik wśród wszystkich wydziałów Uczelni.
  • Minimalna liczba absolwentów (1,4%) nie znalazła zatrudnienia w okresie ponad roku po ukończeniu studiów – najlepszy wynik wśród wszystkich wydziałów Uczelni.
  • Zdecydowana większość absolwentów (blisko 88%) była zatrudniona w oparciu o stabilną umowę o pracę – drugi wynik wśród wszystkich wydziałów Uczelni.
  • Zdecydowana większość absolwentów (ponad 97%) wykonywała pracę zgodną z kierunkiem kształcenia – drugi wynik wśród wszystkich wydziałów Uczelni.
  • Znaczny odsetek absolwentów (12,7%) pracował na stanowiskach kierowniczych – drugi wynik wśród wszystkich wydziałów Uczelni.
  • Zdecydowana większość absolwentów (ponad 77%) miała w pracy możliwości dalszego podnoszenia kwalifikacji, w tym w ramach kursów i szkoleń zawodowych opłacanych przez pracodawcę (50%) – najlepsze wyniki wśród wszystkich wydziałów Uczelni.
  • Zdecydowana większość (ponad 81%) absolwentów zatrudniona była w sektorze prywatnym, oferującym wyższe wynagrodzenia niż sektor publiczny.
  • Większość absolwentów (blisko 59%) deklaruje wysokość miesięcznych zarobków netto ponad 2500 zł, w tym blisko połowa z nich deklaruje wysokość zarobków ponad 3500 zł – drugi wynik wśród wszystkich wydziałów Uczelni.
Pobierz i przeczytaj raport