Losy zawodowe absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki wśród najlepiej zarabiających inżynierów elektryków w Polsce

Z najnowszego badania wynagrodzeń absolwentów uczelni w Polsce, opublikowanego w systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, wynika, że inżynierowie elektrycy po ukończeniu II stopnia studiów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki zarabiali w 2016 r. średnio ponad 6 tys. zł !

Średnie zarobki magistrów inżynierów po kierunku elektrotechnika na naszym Wydziale znalazły się na drugim miejscu w kraju i były wyższe od zarobków absolwentów takich uczelni jak Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska.

Również średnie zarobki inżynierów elektryków po ukończeniu I stopnia studiów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki – w wysokości ponad 3,7 tys. zł – uplasowały się na wysokiej siódmej pozycji wśród 22 badanych kierunków studiów.

Wyniki badań dostępne są na stronie http://ela.nauka.gov.pl/