Wydziałowy grill integracyjny przy Laboratorium LINTE^2 2019