Wykaz postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora

 

Autor Data otwarcia Streszczenie / autoreferat Recenzje Data nadania
Tomasz Ciszewski 12.05.2015 Diagnostyka łożysk silnika inducyjnego z wykorzystaniem analizy prądu silnika metodą potrójnej kowariancji prof. P. Gnaciński
prof. K. Pacholski
 
Bartosz Jaworski 12.02.2013 Ewolucyjny system do wyznaczania ścieżek przejść obiektów morskich w obszarach o dużym natężeniu ruchu. prof. J. Lisowski
prof. K. Kluszczyński
13.12.2016
Piotr Kolendo 17.04.2012 Wyznaczanie zadanej trajektorii statku metoda ewolucyjną z zastosowaniem interpolacji wielomianowej dr hab. inż. E. Niewiadomska-Szynkiewicz
prof. J. Korbicz
13.12.2016
Artur Zbroński 22.11.2011 Metoda lokalizacji układów kompensatorów statycznych w systemie elektroenergetycznym prof. J. Lorenc
prof. M. Sobierajski
22.11.2016
Dominik Adamczyk 14.04.2011 Koncepcja i analiza zintegrowanego przetwornika elektromechanicznego do zastosowania w napędzie elektrycznym samochodu osobowego prof. T. Glinka
dr hab. inż. G. Redlarski
25.10.2016
Piotr Tojza 12.03.2013 Komputerowo wspomagana analiza przebiegów pH-metrii i pHmetrii z impedancją prof. T. Uhl
prof. A. Mężyk
21.06.2016
Daniel Wachowiak 08.10.2013 Analiza właściwości rozszerzonego obserwatora prędkości maszyny indukcyjnej prof. A. Dmowski
prof. K. Zawirski
21.06.2016
Łukasz Sienkiewicz 18.12.2012 Koncepcja, realizacja i analiza sensora/aktuatora piezoelektrycznego do pomiaru procesu starzenia się ludzkiej skóry prof. S. Wiak
prof. K. Kluszczyński
07.06.2016