Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych

 

Program regionalny Pomorskie w Unii Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej realizuje:
projekt "Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” (UDA-RPPM.05.05.00-00-046/09-02)" - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Priorytet 5: Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.

Tytuł Projektu

"Termomodernizacja obiektów dydaktyczno - badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku"

Lokalizacja inwestycji

Projekt realizowany jest na terenie miasta - powiatu Gdańsk, w województwie pomorskim.

Planowany okres realizacji Projektu

od 29 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

Opis projektu

W ramach Projektu przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja 2 obiektów uczelnianych: budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Sobieskiego 7 oraz budynku „A” Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Zakres rzeczowy inwestycji w poszczególnych budynkach obejmuje następujące prace:

  1. Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu – wentylowanego, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej na aluminiową, wymiana węzła cieplnego – montaż automatyki pogodowej, wymiana instalacji c.o. - układ z urz. regulacyjnymi.
  2. Budynek A Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego: docieplenie posadzek na gruncie, docieplenie ścian zewnętrznych drewnianych i murowanych, docieplenie dachu, wymiana okien na drewniane, wymiana instalacji c.o. i źródła ciepła (instalacja pompy ciepła), wymiana instalacji c.w.u., instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, częściowa przebudowa pomieszczeń, nowe przyłącze wodociągowe, wym. instalacji, kanalizacyjnej, cz. wymiana instalacji elektrycznej.

Biuro projektu mieści się w Budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel.: 58 348-62-76
email: k.pankowska@ely.pg.gda.pl

Cykl szkoleń informacyjno – promocyjnych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza na cykl szkoleń informacyjno – promocyjnych z zakresu oszczędności energii oraz właściwej eksploatacji obiektów ogrzewanych, w celu podniesienia świadomości ekologicznej użytkowników budynków uczelnianych podlegających procesom termomodernizacyjnym w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów dydaktyczno – badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Zdjęcia

Termomodernizacja obiektów dydaktyczno - badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Termomodernizacja obiektów dydaktyczno - badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.