Sukcesy absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Absolwent WEiA laureatem konkursu TAURON Dystrybucja

 • Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – mgr inż. Kamil Woronowski został laureatem III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową magisterską, organizowanego przez firmę TAURON Dystrybucja.

  Konkurs spółki TAURON Dystrybucja adresowany jest do studentów studiów II stopnia polskich uczelni technicznych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja.

  Mgr inż. Kamil Woronowski otrzymał nagrodę za pracę dyplomową magisterską pt. Projekt jednobiegunowego wyłącznika programowalnego niskiego napięcia z wykorzystaniem platformy programistycznej Arduino, napisaną pod opieką dr. hab. inż. Jarosława Guzińskiego Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego.

  Zbudowany przez absolwenta naszego Wydziału prototyp programowalnego wyłącznika może być stosowany do ochrony obwodów jednofazowych w instalacjach elektroenergetycznych o napięciu 230 V. Wyłącznik ma możliwość zmiany charakterystyki wyzwalania, a jego zdolności łączeniowe pozwalają na wyłączanie prądów roboczych i zwarciowych w zaprogramowanym przez użytkownika czasie.

  Absolwentowi naszego Wydziału i opiekunowi jego pracy dyplomowej gratulujemy sukcesu!

  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stronie organizatora

   

Galeria zdjęć

„Projekt jednobiegunowego wyłącznika programowalnego niskiego napięcia z wykorzystaniem platformy programistycznej Arduino” - Kamil Wronowski „Projekt jednobiegunowego wyłącznika programowalnego niskiego napięcia z wykorzystaniem platformy programistycznej Arduino” - Kamil Wronowski „Projekt jednobiegunowego wyłącznika programowalnego niskiego napięcia z wykorzystaniem platformy programistycznej Arduino” - Kamil Wronowski

Sukces absolwenta WEiA w konkursie ASTOR na najlepszą pracę dyplomową

 • Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki inż. Błażej Walczak zdobył 1. miejsce w XVIII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, organizowanego przez firmę ASTOR. Ogłoszenie wyników konkursu nastapiło w dniu 2 grudnia 2016 roku. 

  Laureat konkursu wykonał pracę inżynierską pt. System akwizycji i wizualizacji wybranych parametrów technologicznych linii produkcyjnej do przerobu kukurydzy świeżej. Opiekunem pracy dyplomowej jest dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk z Katedry Metrologii i Systemów Informacyjnych.

  W ocenie nagrodzonej pracy wzięto przede wszystkim pod uwagę innowacyjność opracowanego rozwiązania technicznego, a także duże możliwości jego wdrożenia w praktyce.

  Absolwent naszego Wydziału jest pierwszym laureatem z Politechniki Gdańskiej, który uzyskał nagrodę firmy ASTOR w trakcie dotychczasowych osiemnastu edycji konkursu.

  Zwycięzcy konkursu i opiekunowi jego pracy dyplomowej serdecznie gratulujemy sukcesu!

  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stronie organizatora

Absolwenci WEiA laureatami konkursu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Kapituła Nagrody w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, ufundowanej przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (POIIB), przyznała nagrody za prace obronione w 2015 r. Wśród nagrodzonych znalazły się aż dwie prace dyplomowe obronione na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.

  W ramach branży Instalacje elektryczne i telekomunikacja:

  - nagrodę główną przyznano Maciejowi Jaskulskiemu – za pracę: Stanowisko dydaktyczne do wspomagania zajęć z przedmiotu systemy informacji geograficznej w elektroenergetyce,

  - wyróżnienie przyznano Maciejowi Wilińskiemu i Rafałowi Świerczyńskiemu – za pracę: Założenia i wytyczne do budowy systemu informacji geograficznej (GIS) dystrybucyjnych sieci energetycznych Politechniki Gdańskiej.

  Nagrody zostały wręczone przez prof. Krzysztofa Wilde, zastępcę przewodniczącego POIIB, w dniu 23 września 2016 r. w trakcie uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. 

  Opiekunem obu nagrodzonych prac dyplomowych jest wykładowca z Katedry Elektroenergetyki – dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG.

  Laureatom i opiekunowi nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stronie organizatora

Studenci WEiA absolwentami Institut National Polytechnique de Toulouse

 • W dniu 23 września 2016 r. w Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) odbyła się obrona prac dyplomowych studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na wydziale Génie Électrique et Automatique (II stopień studiów).

  Studia na francuskiej uczelni ukończyli (z bardzo wysokimi ocenami) następujący studenci naszego Wydziału: Joanna Burdienko, Rafał Chachulski, Szymon Ciarka, Paula Lisowiecka i Dariusz Modzelewski.

  Dzięki umowie o podwójnym dyplomowaniu polscy studenci otrzymają dwa dyplomy: magistra inżyniera Politechniki Gdańskiej oraz master de sciences et technologies de l’INPT

  W egzaminach dyplomowych uczestniczyli także nauczyciele akademiccy z naszego Wydziału: dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. PG oraz dr inż. Łukasz Sienkiewicz.

  Studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki odbyli dwusemestralne studia w INPT w ramach programu Erasmus+. Semestr zimowy studiów obejmował wykłady, laboratoria i projekty zespołowe, natomiast w semestrze letnim studenci realizowali sześciomiesięczne staże dyplomowe w przedsiębiorstwach przemysłowych we Francji. Tematyka staży została zaproponowana przez następujące firmy: Airbus, Bosch, Thales Alenia Space i Mitsubishi Electric R&D Centre Europe.

  Zachęcamy kolejnych studentów naszego Wydziału do podjęcia studiów na obu uczelniach.

  Przeczytaj wywiad z absolwentami Wydziału, którzy studiowali we Francji, zamieszczony w Piśmie PG nr 1/2017

   

Galeria zdjęć

Łukasz Sienkiewicz, Paula Lisowiecka, prof. Maria David, Dariusz Modzelewski, Szymon Ciarka, Joanna Burdienko, Rafał Chachulski, Mieczysław Ronkowski Komisja egzaminacyjna Rafał Chachulski Szymon Ciarka Joanna Burdienko Dariusz Modzelewski

Absolwent WEiA laureatem konkursu o nagrodę ABB

 • Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki mgr inż. Piotr Czyż otrzymał wyróżnienie w konkursie o nagrodę ABB za pracę dyplomową magisterską Zastosowanie tranzystorów GaN w wysokosprawnych przekształtnikach DC/DC.

  W XIII edycji konkursu organizowanego przez Centrum Naukowo Badawcze ABB na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie konkurowały ze sobą 53 prace dyplomowe. Jury konkursu doceniło w nagrodzonych pracach optymalne połączenie podstaw teoretycznych i badawczych oraz wkład w rozwój bazy wiedzy specjalistycznej.

  Zakres tematyczny konkursu jest bardzo szeroki i obejmuje: elektroenergetykę, automatykę i diagnostykę przemysłową, energoelektronikę, inżynierię i zarządzanie procesami wytwarzania, zaawansowane technologie i systemy inżynierskie, technologie i systemy informatyczne, nanotechnologię i inżynierię materiałową w zastosowaniach przemysłowych

  Mgr inż. Piotr Czyż jest słuchaczem Studium Doktoranckiego na naszym Wydziale. W pracach badawczych zajmuje się głównie przekształtnikami energoelektronicznymi o dużej gęstości mocy i wysokiej sprawności, projektowanymi z wykorzystaniem tranzystorów mocy zbudowanych z półprzewodników szerokoprzerwowych.

  Laureatowi prestiżowego konkursu serdecznie gratulujemy sukcesu.

  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stronie organizatora