Sposób dokonywania oceny prowadzonych badań

 

Ocena prowadzenia badań naukowych przez doktorantów dokonywana jest na rocznej sesji sprawozdawczej. W terminie do 15 czerwca bieżącego roku składane są w sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki sprawozdania, ankiety, prezentacje seminaryjne i inne opracowania według poniżej dostępnych do pobrania zasad.

 

Zasady dokonywania oceny prowadzenia badań naukowych (obowiązujące od r.a. 2015/2016) - link