Seminarium w ramach współpracy PG i PZU LAB w Laboratorium LINTE^2

 • W dniu 10 marca 2017 r. w Laboratorium LINTE^2 odbyło się seminarium poświęcone uszczegółowieniu współpracy badawczo-rozwojowej Politechniki Gdańskiej i PZU LAB. 

  Seminarium, w którym udział wzięło 30 osób, poświęcone było dwóm zagadnieniom: Bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych oraz sieci i systemów infrastruktury krytycznej, zaproponowanym przez grupy robocze z Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

  Łącznie przedstawiono 10 prezentacji, w których dominowały propozycje zespołów z Politechniki Gdańskiej dotyczące możliwości wykorzystania prac badawczo-wdrożeniowych Uczelni w praktyce Spółki ubezpieczeniowej.

  Na zakończenie seminarium jego uczestnicy mogli również zwiedzić Laboratorium LINTE^2 oraz Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, których infrastruktura jest brana pod uwagę przy planowaniu przyszłych projektów w ramach współpracy Politechniki Gdańskiej i PZU LAB.

  Ze strony PG współpracę z PZU LAB koordynuje prof. dr hab. inż. Kazimierz T. Kosmowski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

   

Galeria zdjęć