Międzynarodowa konferencja MET’2017

  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej – w imieniu organizatorów i własnym – zaprasza do udziału w konferencji naukowej 13th International Conference Modern Electrified Transport, która odbędzie się w dniach 5-7 października 2017 r. w Warszawie.

    Tematyka konferencji obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: elektromobilności, innowacji i nowych technologii w zakresie zasilania trakcji elektrycznej, efektywności energetycznej miejskiego transportu zelektryfikowanego, interoperacyjności, ekonomicznych aspektów planowania inwestycji i eksploatacji w transporcie kolejowym.

    Współprzewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Sterującego konferencji jest dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. nadzw. PG, a członkiem jej Komitetu Organizacyjnego jest dr inż. Sławomir Judek - obaj są pracownikami Katedry Inżynierii Elektrycznej Transportu naszego Wydziału.

    Artykuły wybrane przez Międzynarodowy Komitet Sterujący do prezentacji w ramach konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie open-access MATEC Web of Conferences, które jest indeksowane w Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) oraz w bazie Scopus.

    Szczegółowe informacje nt. konferencji MET'2017 dostępne są na stronie internetowej http://met2017.infotransport.pl/