Konkurs POIIB na najlepszą pracę dyplomową - WYDŁUŻENIE TERMINU

 • Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (POIIB) po raz kolejny organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską lub magisterską obronioną w roku kalendarzowym 2016.

  Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015. Partnerem POIIB w organizacji konkursu jest Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

  Celem konkursu jest promowanie rozwiązań inżynierskich charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności oraz uwzględniających zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych przedstawionych w pracach dyplomowych.

  Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach, które odpowiadają specjalnościom uprawnień budowlanych nadawanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa:

  • konstrukcje budowlane i inżynierskie (w tym obejmującą problematykę wyburzeniową),
  • inżynieria transportowa (drogi, koleje i mosty),
  • instalacje sanitarne,
  • instalacje elektryczne i telekomunikacja.

  Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych pracach oraz ich autorach będzie rozpowszechniona wśród członków Izby

  W związku z zainteresowaniem wśród studentów i absolwentów konkursem na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską lub magisterską obronioną w roku kalendarzowym 2016 Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (POIIB) przedłuża termin składania prac. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia oraz kopii pracy w wersji papierowej lub elektronicznej (*.pdf) w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, partnera organizacyjnego konkursu do dnia 28 kwietnia 2017r.