Akredytacja PCA dla Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

  • Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, będące jednostką organizacyjną Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, przyznawaną laboratoriom badawczym. 

    Uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem kompetencji oraz jakości badań wykonywanych w Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6. Jest to pierwsze laboratorium Wydziału, które otrzymało certyfikat akredytowanego laboratorium badawczego PCA.

    Akredytacja PCA AB 1643 potwierdza zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie wykonywania przez LAB-6 badań urządzeń elektrycznych – między innymi pod kątem sprawdzania, czy spełniają one normy i standardy bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywności energetycznej. 

    Głównymi odbiorcami badań wykonywanych w Laboratorium LAB-6 są przedsiębiorstwa współpracujące z Politechniką Gdańską i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w Gdańsku w ramach specjalnego powiązania kooperacyjnego o nazwie MOLANOTE.